Oude Haven

Oude Haven

In de 16de eeuw was Arnemuiden een bloeiende havenstad aan zee. Schepen uit Spanje, Portugal, Frankrijk en Engeland legden graag aan op de uitgestrekte rede. De Italiaanse geschiedschrijver Ludovico Guicciardini noemde de rede van Arnemuiden in deze tijd het middelpunt van Europa. Rond 1800 begon de florerende haven van Arnemuiden te verzanden, waardoor de grote schepen de havenstad niet meer of moeilijk konden bereiken, en veranderde Arnemuiden in een vissersstadje.

Zout
In de internationale zouthandel nam Arnemuiden een centrale plaats in. Veel schepen met ruw zout werden in Arnemuiden gelost. Het ruwe zout werd dan in de zoutketen langs de Arne verwerkt en verkocht door heel de toenmalige Republiek der Nederlanden en het buitenland. Zout was in die tijd vergelijkbaar met wat olie in deze tijd is. De welvaart was goed te zien aan het stadszicht van Arnemuiden. Er waren veel herbergen en kooplieden lieten grote huizen bouwen. Er stond een grote kerk in het midden van het dorp en het Arnemuidse stadhuis, dat een dubbele trapgevel had, liet de glorie van de stad zien.

Adres gegevens

Oudehavenstraat
4341 GV Arnemuiden